Home Công nghệAndroid Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

by Administrator

Google bổ sung tính năng lưu trữ ứng dụng trên Google giúp bạn lưu trữ dữ liệu ứng dụng khi điện thoại báo đầy bộ nhớ. Trước đây để giải phóng dung lượng trên Android, bạn có rất nhiều cách thực hiện chẳng hạn như cài đặt ứng dụng bên thứ 3 để dọn dẹp bộ nhớ trên Android. Và bây giờ bạn có thể dùng tính năng tự động lưu trữ ứng dụng trên Google để lưu lại những ứng dụng hiếm khi sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tự động lưu trữ ứng dụng trên Android.

Hướng dẫn tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Bước 1:

Đầu tiên bạn truy cập vào Google Play rồi nhấn vào ảnh đại diện tài khoản cá nhân của mình. Hiển thị danh sách tùy chọn, người dùng nhấn vào Cài đặt để điều chỉnh.

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới, người dùng nhấn chọn vào mục Chung. Tiếp đến, bạn sẽ thấy tùy chọn Tự động lưu trữ ứng dụng.

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Chúng ta sẽ kích hoạt tính năng này bằng cách gạt nút tròn sang phải để Google tiến hành tự động lưu trữ ứng dụng.

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Bước 3:

Khi điện thoại Android trong tình trạng gần đầy bộ nhớ thì những ứng dụng bạn không hay dùng được lưu trữ trong Google Play để giải phóng dung lượng bộ nhớ trên Android.

Để xem những ứng dụng được tự động lưu trữ, chúng ta nhấn lại vào ảnh đại diện cá nhân trên Google Play Store rồi nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị. Trong giao diện như hình, người dùng nhấn vào mục Quản lý.

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Bước 4:

Trong giao diện này bạn sẽ thấy mục Đã lưu trữ để xem ứng dụng đã được lưu trữ tự động trên Android. Những ứng dụng nào được lưu trữ sẽ hiển thị trong giao diện này.

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

Cách tự động lưu trữ ứng dụng trên Android

 

You may also like

Leave a Comment