Home Công nghệCông nghệ Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

by Administrator

Mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia dùng để đăng nhập tài khoản và được đặt bằng những ký tự đặc biệt theo yêu cầu của hệ thống. Trong khi dùng có thể bạn muốn đổi lại mật khẩu dễ nhớ hơn, hoặc thay đổi mật khẩu để tăng cường tài khoản Dịch vụ công Quốc gia của mình. Tùy chọn thay đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia không hiển thị rõ ràng trong giao diện trang web, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi lại theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1:

Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản Dịch vụ công Quốc gia bằng tài khoản cá nhân của mình như bình thường.

  • Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Bước 2:

Chuyển vào giao diện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tại đây bạn nhấn vào mũi tên cạnh tên tài khoản rồi chọn Thông tin tài khoản.

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Bước 3:

Chuyển sang giao diện mới, người dùng nhìn vào cạnh trái giao diện nhấn chọn vào mục Thông tin tài khoản rồi nhấn tiếp vào Thông tin định danh.

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Bước 4:

Bạn nhìn sang giao diện bên cạnh mục Các phương thức xác thực, tại phần Xác thực bằng mật khẩu bạn nhấn vào nút Sửa như hình dưới đây.

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Kết quả người dùng nhìn thấy giao diện để đổi mật khẩu cho tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bạn cần nhập mật khẩu tài khoản hiện tại, mật khẩu tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia muối đổi rồi nhấn Đặt lại mật khẩu ở bên dưới.

Cách đổi mật khẩu tài khoản Dịch vụ công Quốc gia

Các ký tự mật khẩu của tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia cần theo yêu cầu của hệ thống để thành công đổi mật khẩu tài khoản mới.

 

You may also like

Leave a Comment